Odposlechy přes stěnu

Konstrukce zařízení

Možnost napájení z el. sítě

Možnost provozu

Použití

Přenos záznamu v reálném čase

Ukládání záznamu

Vzdálený odposlech