Studentské sety na zkoušky

Doba záznamu na 1 nabití

Konstrukce zařízení
Kvalita videa

Minimální pohotovostní režimMožnost focení

Možnost napájení z el. sítě

Možnost provozu


Neviditelná komunikace

Použití

Přenos záznamu v reálném čase

Přístup přes internet

Přístup přes telefon

Rozlišení

Speciální funkce

Typ záznamu

Úhel záběru

Ukládání záznamu

Ukládání záznamu na paměť. kartu

Ukládání záznamu na vlastní paměť zařízení

Video + zvuk

Viditelnost

Zvuk