Keyloggery

Konstrukce zařízení

Minimální pohotovostní režim

Použití

Stisky kláves na klávesnici

Ukládání záznamu

Ukládání záznamu na vlastní paměť zařízení

Viditelnost