Podmínky využívání služeb Spyexpert.cz

Uvedená pravidla pro „Podmínky ochrany osobních údajů“ byla vytvořena pro zajištění bezpečí během využívání služeb internetového obchodu Spyexpert.cz, vedeného na adrese www.spyexpert.cz, Ing. Tomášem Opravilem, IČ: 76508731, sídlem: Sibiřská 55, 62100 Brno, vedeným jako podnikatel u ŽÚ v Brně, Č. j.: ZUMB/451/2010/Pro/5. Rozhodnutí o prohlížení, využívání možností servisu a výhod vyplývajících z jeho působnosti znamená souhlas s „Podmínkami ochrany osobních údajů“. Je-li kterákoliv z položek „Podmínek ochrany osobních údajů“ neshodná s vůli uživatele, měl by přerušit návštěvu a využívání služeb tohoto internetového obchodu.

Pro každého uživatele obchodu Spyexpert.cz platí „Podmínky ochrany osobních údajů“ aktuální v okamžiku využívání služeb obchodu.

Internetový obchod Spyexpert.cz si vyhrazuje právo zavádět změny v ustanoveních „Podmínek ochrany osobních údajů“, aniž by musel dříve o tomto informovat zákazníky obchodu. Toto nemá však nikdy vliv na základní pravidlo: neprodáváme a nezpřístupňujeme třetím osobám osobní nebo adresní údaje uživatelů obchodu. Úkolem provozovatele je zajistit co nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů. Jediným případem, v kterém jsme povinni poskytnout údaje třetí osobě, je žádost od soudu, státního zástupce, policie nebo jiného právního orgánu.

Proč, za jakým účelem a na jakou dobu jsou shromažďovány a zpracovávány informace o uživateli?

Vedle účelů uvedených v "Obchodních podmínkách" internetového obchodu Spyexpert.cz provozovatel shromažďuje a zpracovává informace o uživateli, včetně osobních údajů, pro následující účely:

 1. zpracování a reakce na žádosti, připomínky či reklamace učiněné ze strany uživatele

 2. personalizace stránek internetového obchodu Spyexpert.cz, který je navštěvován či využíván jednotlivými uživateli

 3. ověřování a identifikace povolení přístupu k jednotlivému obsahu stránek Spyexpert.cz, zabránění problémům, jež se mohou vyskytnout ve fungování internetového obchodu Spyexpert.cz

 4. zasílání obchodních sdělení uživatelům prostřednictvím prostředků elektronické komunikace o produktech, službách a akcích internetového obchodu Spyexpert.cz nebo akcích jeho obchodních partnerů, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů

Uživatel dává svůj souhlas správci osobních údajů, tj. provozovateli, ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely stanovené jak v "Obchodních podmínkách" internetového obchodu Spyexpert.cz, tak i pro účely stanované v tomto odstavci (dále jen „účely“), a to na dobu nezbytnou pro uvedené účely, resp. na dobu do písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováním a shromažďováním zaslaným na adresu provozovatele: Spyexpert.cz, se sídlem Sibiřská 55, 621 00 Brno, Česká republika nebo na emailovou adresu info@spyexpert.cz.

Osobní údaje

Uživatel zůstává anonymní do vykonání prvního nákupu, přihlášení k přijímání elektronického zpravodaje (newsletteru) nebo vyplnění kontaktního formuláře na stránkách obchodu. V těchto případech je požadováno uvedení (elektronicky nebo jakýmkoliv jiným způsobem) určitých telefonních a adresních údajů, které jsou následně přeposlány do systému. Do této chvíle shromažďovanými údaji jsou standardní údaje z logů serverů jako číslo IP počítače uživatele, datum a doba návštěvy nebo zhlédnuté výrobky. Tyto informace jsou shromažďovány správcem obchodu pro statistické účely, což žádným způsobem neohrožuje bezpečnost ochrany osobních údajů uživatele. Statistické seznamy neobsahují osobní údaje umožňující identifikaci jednotlivých uživatelů.

Vykonáním nákupu v obchodě Spyexpert.cz a současně registrací v obchodě souhlasí nakupující se shromažďováním a spravováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Samozřejmě tyto informace slouží výhradně pro účely spojené s realizací objednávky, včetně vystavení dokladu o prodeji (daňový doklad nebo faktura) a expedice výrobků. V souvislosti s tímto má obchod Spyexpert.cz právo zpřístupňovat shromážděné údaje svým obchodním partnerům, za účelem rychlé realizace objednávky (pro účely dopravce).

Pouze se zákazníkovým souhlasem lze jeho údaje využít k marketingovým účelům.

Každý uživatel, který uvede své údaje, má neomezenou možnost k ním nahlédnout, zobrazovat a odstraňovat je.

Výhradně k těmto účelům mají zaměstnanci obchodu Spyexpert.cz přístup k osobním údajům zákazníků obchodu. Tyto osoby jsou zavázány zachovat tajemství a znemožnit přístup k údajům nepovolaným osobám.

Realizace objednávek v internetovém obchodě Spyexpert.cz

Objednávka zadána v obchodě Spyexpert.cz bude realizována, jestliže bude splněna podmínka vyplnění níže uvedených údajů:

 1. Jméno a příjmení nebo jméno společnosti

 2. IČO společnosti (je-li vyžadováno)

 3. Dodací adresa / Fakturační adresa

 4. Emailová adresa

 5. Telefonní číslo

Tyto údaje jsou nezbytné pro správný a úplný nákupní proces a usnadní rychlou a pohodlnou podporu pro každého uživatele. Neuvedení některého z požadovaných údajů znemožní realizaci objednávky.

Internetový obchod Spyexpert.cz si vyhrazuje právo posílat zákazníkům/uživatelům zprávy potvrzující etapy realizace objednávky. Ve výjimečných situacích kontaktovat uživatele v záležitostech spojených pouze s realizovanou objednávkou.

Praktické poznámky ohledně využití internetového obchodu Spyexpert.cz

Používá-li uživatel jeden počítač společně s jinými osobami, po ukončení využívání služeb internetového obchodu Spyexpert.cz, které vyžadují přihlášení, je nezbytné se vždy odhlásit z účtu uživatele za účelem zabránění prohlížení, využívání nebo pozměňování obsahu, informací nebo údajů o uživateli ze strany neoprávněných osob. Uživatelem uvedené osobní údaje a informace jsou během registrace na stránkách známé pouze tomuto uživateli a provozovateli a osobám s ním spolupracujícím, které jsou povinné uchovat tyto údaje v tajnosti. Za jejich činnosti provozovatel odpovídá jako za své vlastní. Uživateli se zakazuje na stránkách internetového obchodu Spyexpert.cz zveřejňovat inzerci, nabídky nebo další obsah, který je přístupný i jiným uživatelům. V případě porušení zákazu dle předchozí věty provozovatel tento obsah nezveřejní, nebude-li to však nezbytné na základě subjektů, které mají k tomuto zveřejnění dle obecně platných právních předpisů právo.

Uživatel má povinnost postupovat tak, aby jeho osobní údaje, zejména pak přístupové údaje k účtu uživatele, nebyli zpřístupněny neoprávněným osobám.

Uživatel je oprávněn obracet se na provozovatele s názory, připomínkami či dotazy týkajícími se uchovávání osobních údajů a informací, a to pomocí kontaktního formuláře nebo poštou na adresu:


Spyexpert.cz
Sibiřská 55
621 00 Brno

Newslettery

Souhlasem během registrace v obchodě nebo později při registraci k odběru newsletterů, si Spyexpert.cz vyhrazuje právo občasného posílání informací o novinkách, akcích, výprodejích, soutěžích, událostech nebo o jakýchkoliv jiných informacích spojenými s působností obchodu.

Odběr newsletterů může uživatel kdykoliv zrušit. Toto odhlášení není totožné s odstraněním účtu v obchodě Spyexpert.cz.

Obchod Spyexpert.cz si vyhrazuje právo:

 1. posílat prostřednictvím newsletteru reklamy a obchodní informace - z technických důvodů dočasně vypnout službu newsletterů

 2. zastavit poskytování služby newsletter bez udání důvodů po dřívějším oznámení uživatelům této služby

 3. odstranit účet, jehož uživatel porušil „Obchodní podmínky“ internetového obchodu Spyexpert.cz